Författararkiv: Jenny Palmquist

Årsmöte

Kallelse till årsstämma med Ammer byförening ideell förening onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 på Ammerågården ———————————————————————————————————- Föredragningslista Val av mötesordförande Val av sekreterare samt två justerare Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning Styrelsens verksamhetsberättelse Revisorernas berättelse Fråga … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Välkommen på Årsmöte

Kallelse till årsstämma med Ammer byutveckling ekonomisk förening onsdagen den 25 mars 2020 kl. 19.00 på Ammerågården Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 mars 2020                    —————————————————————————————-Föredragningslista § 1 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar