Styrelsen Ammers byförening samt kontaktinfo

Styrelsen för Ammers byförening och Ammer byutveckling ekonomisk förening

Ordförande Kurt Andersson 070-351 33 45

Vice ordförande Hans Sundberg 070-318 76 71

Sekreterare Jenny Palmquist 070-656 33 91

Kassör Ingrid Larsson 070-651 21 17

Ledamöter Maria Thalén Göransson 070- 315 71 78 och Micael Sundberg 070-670 31 02

Suppleanter: Tord Göransson och Per-Olof Bengard