Styrelsen Ammers byförening samt kontaktinfo

Styrelsen för Ammers byförening och Ammer byutveckling ekonomisk förening

Ordförande Micael Sundberg 070-670 31 02

Vice ordförande Hans Sundberg 070-318 76 71

Sekreterare Jenny Palmquist 070-656 33 91

Kassör Ingrid Larsson 070-651 21 17

Ledamöter Maria Thalén Göransson 070- 315 71 78

Kurt Andersson 070-351 33 45

Maria Ekenlund 072-210 47 41

Suppleanter: Tord Göransson och Per-Olof Bengard