Ammers byförening

Ammers byförening
Ammers byförening bildades 1995 för att utveckla byn och aktiviteter i byn samt för att kunna köpa Dövikens gamla skola – som numer kallas Ammerågården.

Ammerågården
Idag har vi rustat upp hela skolan. Alla rum är ommålade, nya mattor, snickerier mm.
2005 blev handikappanpassningen färdig. Det finns en ramp upp till entrédörren, en automatisk dörröppnare, RWC på nedre plan och hiss till övervåningen.

Vi är en aktiv byförening som anordnar det stora Ankracet under Vildhussveckan. Förutom det har vi majbrasa, lilla loppan, julfest, fiskeutflykt mm

Ideell förening
Föreningen är öppen för alla som vill och känner att de ”vill verka för byns väl”. Vi har idag över 150 privatpersoner och fyra föreningar som är medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen för byföreningen träffas första tisdagen varje månad. Där diskuteras frågor som rör byföreningen och driften av Ammerågården.

Ordförande: Micael Sundberg
Kassör: Ingrid Larsson
Sekreterare: Jenny Palmquist
Ledamöter: Maria Thalén-Göransson, Maria Ekenlund, Kurt Andersson o Hans Sundberg
Suppleanter: Tord Göransson och P-O Bengard

Medlemmar – Logga in
Om du är medlem i Ammers byförening kan du logga in på våra interna sidor. Där lägger vi ut protokoll från styrelsemöten, årsmöten, jourlistor mm

Vill du ha en inloggning kontakta Ingrid Larsson E-post: e.s.larsson@telia.com
eller ring 0696-212 80

Sedan du fått inloggningen kan du gå in på medlemssidorna, ange lösenordet och klicka på SKICKA.