Ammer

Ammer är en liten by vid Ammeråns mynning i Indalsälven. Ammer ligger i Ragunda socken i Ragunda kommun som ligger cirka sju mil öster om Östersund i Jämtland.

Ammer ligger invid riksväg 87och präglas till stor del av Ammerån och skogarna runt omkring. Byn har en egen kvarn där traktens jordbrukare än idag maler sitt spannmål. I byn finns ett aktivt föreningsliv med en byutvecklingsförening som övertagit byns gamla skola och gjort om den till en bygdegård, en Ridförening (Ridklubben Östjämten) med eget ridhus samt en travförening (Ragunda härads travklubb) med egen travbana. Turistvägen Ammeråstigen som följer Ammerån från Ammer till Hammerdal.

1780095_10201829135185790_1732709467_o

Kopremiering vid  Mejeriet i Ammer i slutet av 1800-talet.

Jägarvisa från Ammer

(Melodi: I Gällivare trakter…)

Det rustades till älgjakt i Ammer överallt, det stöptes nya kulor det fraktades hem salt, ty som man vet när älgen är lovlig skall man ut, fastän man ej har tagit i ett gevär förut.

En Jöns i östra Ammer och en Adolf uppå tron, dom kände jägarlusten uti den vilda blon, i sällskap med Nils Engström som kände till all mark, dom skulle norr på Storflon i skogens sälla park.

När första älgdagsgryningen förgyllde sten och stam, mot Storflons breda utmark dom sakta smyger fram, ty gamla Ester Olsson berättat vitt och brett, om all den färska älglort som hon i skogen sett.

Och plötsligt bort i snåren det skymtade ett djur, – go vänner sa Nils Engström, det var en bövla tjur, med sina muskedunder de lade an det small, och tydligen de hörde den tunga kroppens fall.

Med kniv i höjda nävar de satte av i språng, som tre förrymda dårar i vild bärsärkagång, och alldeles vid kanten av Storflons breda kärr, där låg den fällda älgen, Pelle Ajax gråa märr.