Jourlista 2021

Jourlista städning/tillsyn/gräsklippning Ammerågården 2021
Vecka 1/2021 Lottie o Gert, Tommy
Vecka 2 Tord o Maria
Vecka 3 Jenny, Johan o Gudrun
Vecka 4 K-G, P-O o Olle
Vecka 5 Inger o Christer
Vecka 6 Kurt o Irene
Vecka 7 Anders o Tomas
Vecka 8 Jonas o Isabell
Vecka 9 Robert o Maria
Vecka 10 Anne o Sture
Vecka 11 Kjell, Maud o Mats
Vecka 12 Haldo o Anita
Vecka 13 Ingrid o Staffan
Vecka 14 Cent o Annsofie
Vecka 15 Börje o Dagny
Vecka 16 Per o Leif
Vecka 17 Micael, Terese o Hans
Vecka 18 Birger, A-M och Camilla G
Vecka 19 Lottie, Gert o Tommy
Vecka 20 Start gräsklippning Ingrid o Staffan, Birger o A-M
Vecka 21 Börje o Dagny, Per o Leif
Vecka 22 P-O o Olle, Jonas o Isabella
Vecka 23 K-G, Inger o Christer
Vecka 24 Tomas, Kurt o Irene, Anders
Vecka 25 Kjell o Maud, Mats
Vecka 26 Micael o Terese, Hans
Vecka 27 Jenny o Johan, Gudrun
Vecka 28 Robert o Maria, Maria o Tord
Vecka 29 Ingrid o Staffan, Birger o A-M
Vecka30 Börje o Dagny, Per o Leif
Vecka 31 Micael o Terese, Hans
Vecka 32 Slut gräsklippning Haldo o Anita
Vecka 33 Ingrid o Staffan
Vecka 34 Cent o Annsofie
Vecka 35 Lottie o Gert, Tommy
Vecka 36 Tord o Maria
Vecka 37 Jenny o Johan, Gudrun
Vecka 38 K-G, P-O, Olle
Vecka 39 Inger o Christer
Vecka 40 Kurt o Irene
Vecka 41 Anne o Sture
Vecka 42 Kjell o Maud, Mats
Vecka 43 Birger, A-M, Camilla G
Vecka 44 Micael o Terese, Hans
Vecka 45 Per o Leif
Vecka 46 Börje o Dagny
Vecka 47 Robert o Maria
Vecka 48 Jonas o Isabella
Vecka 49 Jenny o Johan, Gudrun
Vecka 50 Anders o Tomas
Vecka 51 Haldo o Anita
Vecka 52 Ingrid o Staffan
Vecka 1/2022 K-G, P-O, Olle

Rutiner för skötsel/tillsyn Ammerågården
 1 tillsyn/städning per vecka.
 Töm papperskorgar.
 Kolla att det finns toapapper o handdukar, fyll på vid behov
 Spola i alla toaletter, fyll vatten i golvbrunnarna i källaren (pannrum, herrarnas, damernas toa) för att motverka att det luktar avlopp. (Nyckel till de låsta toaletterna finns på knippan, nyckel till ”datasal” och konferensrum finns i nyckelskåpet)
 Vid behov dammsug och torka golven.
 Kör hissen upp och ner några gånger, detta för att den ska smörjas.
 Läs av mätarna och anteckna uppgifterna. Kolla att anläggningen går.
 Lämna över journycklarna till nästa familj på listan
 KLART!
 OBS! Det är sophämtning torsdagar jämna veckor vid Ammerågården. De som har tillsyn dessa veckor får ta en titt i soptunnan för att se om den behöver tömmas. Om så är fallet, ställ ut den på motsatta sidan gården senast onsdag kväll. Töms endast om den är fylld! Efter tömning ställs tunnan tillbaka!
Kontaktpersoner:
 Kurt Andersson mobil 070-3513345
 Ingrid Larsson 21280 mobil 070-6512117
 Micael Sundberg mobil 070-6703102